خرید(بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران)

بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران, عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران|41016796|ghe1723905|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده :

یکی از منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها اطلاعات مالی ارائه شده توسط مدیریت است . صورتهای مالی یکی از منابع اطلاعاتی اصلی شرکتها است که باعث شفافیت بازار میشود .

با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشا است . در این راستا تاثیر اندازه شرکت ، نوع موسسه حسابرسی ، مالکیت نهادی ، سود آوری و حجم بدهی بر کیفیت افشا اطلاعات شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . همچنین برای رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت افشا از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. کلیه فرضیه ها بر روی 259 عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین اندازه شرکت و حجم بدهی شرکت با کیفیت افشا رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و بین نوع موسسه حسابرسی ، مالکیت نهادی و سودآوری شرکت با کیفیت افشای شرکتی رابطه معنی داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی : کیفیت افشا ، اندازه شرکت ، مالکیت نهادی ، ضریب سودآوری ، نسبت بدهی

مقدمه و بیان مسئله

مبنای تصمیم‌گیری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسطبورس‌ها،ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارهامنتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازاراوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت ونیز کامل و قابل فهم باشد .

چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌هایفوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار بهدرستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد.درنتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت وعادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود.

از این رو نهادهای ناظر بر بازارهای اوراق بهادار به منظورشفاف کردن بازار، فراهم آوردن امکان دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و به طورکلی ایجاد بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق‌بهادار قوانین ، مقررات ، آیین‌نامه‌ و دستورالعمل‌های متعددی تدوین کرده‌اند. در این قوانین و مقررات هر یکاز نهادهای بازار یعنی بورس ، ناشران اوراق پذیرفته شده و واسطه‌های بازار به افشایاطلاعات معینی درباره امور و فعالیت‌های خود مکلف شده‌اند. (صالح آبادی،1386،1)

اهمیت دسترسی به اطلاعات جهت اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح به حدیاست که در جوامع دموکراتیک شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی به آن را در شمار حقوقبشر در نظر می گیرند. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذتصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابعبیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد.

یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار بهاطلاعات شفاف است.


مطالب دیگر:
📎تحقیق جوان و تربيت📎پاورپوینت زیارت درس نهم فارسی دوم ابتدایی📎تحقیق حجاب مصونيّت يا محدوديّت📎پاورپوینت درباره آزمون های عملکردی📎تحقیق رشد و تکامل انسان📎تحقیق همه چیز در مورد انقلاب اسلامي📎پکیج جامع تفسیر نمونه📎پاورپوینت فصل آواز گنجشک درس فارسی کلاس سوم دبستان📎تحقیق پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی، مدیریت فناوری در سازمان📎تحقیق پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنی📎پاورپوینت بوی نرگس درس نهم فارسی اول دبستان📎پاورپوینت نویسندۀ بزرگ درس یازدهم فارسی سوم دبستان📎پاورپوینت روش تدریس گروهی📎پاورپوینت بازار شناسی📎پاورپوینت من بزرگتر شده ام مطالعات اجتماعی پایه سوم📎تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل📎پرسشنامه WCST📎تحقیق پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان📎پاورپوینت درس ششم جهت های جغرافیایی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان📎تحقیق تاریخچه و مزایای و معایب داوری ، رای داور📎پاورپوینت طراحی معماری مرکز فوریتهای پزشکی و تحلیل 5 بیمارستان و اورژانس📎پاورپوینت درس هفتم مهمان شهرما فارسی چهارم دبستان📎پاورپوینت درس هشتم دیدار دوست هدیه های آسمانی کلاس چهارم ابتدایی📎پاورپوینت پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران درس 18 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی📎پاورپوینت اقلیم گرم