خرید(بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان)

بررسی عملی بودن, اعتبار, روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان,تحقیق بررسی عملی بودن, اعتبار, روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان,مقاله بررسی عملی بودن, اعتبار, روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمانبررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان|31010130|ghe1723905|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان می باشد.

این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 126 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
در این نگرش جدید متخصصان معتقدند که یکی از شرایط لازم برای اثربخشی مدیران اعمال مدیریت زمان است، بطوریکه وقت برای هر مدیریتی که بخواهد در کارش به نتیجه اساسی برسد امری حیاتی می‌شود. الک مکنزی (1993)، خطاب به مدیران می‌گوید: همیشه گفته‌اید وقت کافی نداشتیم، در حالیکه زمان کاملاً در اختیار شما بوده ولی آنچه نداشته‌اید مهارت‌های لازم برای تنظیم اوقات بوده است. اگر درصدد کنترل وقت خود هستید،‌ باید علت وجودی این تمایلات قوی را بشناسید و راه اصلاح خویش را فراگیرید، چرا که قادر به ریشه کن کردن این خصوصیات نخواهید بود، ولی می‌توانید آنها را تحت کنترل درآورید (راس‌جی، 1384).

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه................................................................................................................................. 2
1-1 بیان مسأله پژوهش................................................................................................... 4
1-2 اهمیت پژوهش........................................................................................................... 5
1-3 اهداف پژوهش........................................................................................................... 7
1-4 پرسش‌های پژوهش................................................................................................... 7
1-5تعریف و مفاهیم و اصطلاحات................................................................................... 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه............................................................................................................................... 13
2-1 ریشه و منشأ نظری مدیریت زمان......................................................................... 14
2-2 تئوری‌های متداول مدیریت زمان............................................................................ 18
2-3چهار حوزه مهم از دیدگاه مكنزی........................................................................... 22
2-4 فرایند هدفگذاری..................................................................................................... 22
2-5 چهار اصل مهم مدیریت زمان از دیدگاه لوئیس دیوید........................................... 24
2-6 دیدگاه‌های مدیریت زمان........................................................................................ 24
2-7 نقش مدیریت زمان بر فشار عصبی ناشی از كار مدیران و كاركنان..................... 28
2-8 عومل مؤثر بر مدیریت زمان................................................................................... 28
2-9 برخی از اصول مدیریت زمان................................................................................. 30
2-10 دیدگاه دراكر......................................................................................................... 30
2-11دیدگاه سنگه........................................................................................................... 31
2-12پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدیریت زمان.............................................. 32
2-13 استانداردسازی آزمون‌های روانی - تربیتی........................................................ 41
2-14 مسأله رواسازی ابزار پژوهش............................................................................. 43
2-15 منطق اساسی روش‌های تحلیل عاملی................................................................... 45
2-16روش‌های مختلف تحلیل عاملی............................................................................... 46
2-17 چرخش عامل‌ها..................................................................................................... 49

فصل سوم: روش پژوهش
3-1 جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه.............................................................. 53
3-2 ابزار پژوهش ......................................................................................................... 54
3-3طرح پژوهشی و شیوه‌های بررسی آماری پژوهش................................................. 54
3-4 روش گردآوری اطلاعات........................................................................................ 55
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................................................... 55

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1 توصیف داده‌ها........................................................................................................ 58
4-2 مشخصه‌های آماری و برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه مدیریت زمان................ 60
4-3 تحلیل عاملی مواد پرسشنامه................................................................................... 62
4-4 عامل‌های استخراج شده از مرحله اول تحلیل عاملی............................................... 65
4-5 راه حل پایانی (چرخش یافته‌).................................................................................. 68
4-6 مشخصه‌های نمره‌های مدیریت زمان گروه نمونه مورد مطالعه............................ 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 خلاصه.................................................................................................................... 82
5-2 بحث و نتیجه‌گیری................................................................................................... 84
5-3 محدودیت‌های پژوهش............................................................................................ 86
5-4 پیشنهادهای پژوهش............................................................................................... 87
منابع
منابع فارسی.................................................................................................................... 90
منابع انگلیسی.................................................................................................................. 93
پیوست.......................................................................................................................... 96


مطالب دیگر:
📒تحقیق در مورد ‌دپارتمان ميوه كاري علمي 7 ص 📒تحقیق در مورد رابطه رياضى باهوش 📒تحقیق در مورد راز نماز 14ص 📒تحقیق در مورد راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ دامپروری 📒تحقیق در مورد راه های کاهش مصرف بنزین 📒تحقیق در مورد راههاي ساده براي منشي حرفه اي 📒تحقیق در مورد راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز 📒تحقیق در مورد رباطه بين افت تحصيلي و سلامت رواني 📒تحقیق در مورد ربا 19 ص 📒تحقیق در مورد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی 📒تحقیق در مورد رزم آرا 📒تحقیق در مورد رجیستری 69 ص 📒تحقیق در مورد رساناي الكتريكي 14 ص 📒تحقیق در مورد رشته های دوچرخه کوهستان 6ص 📒تحقیق در مورد رشد نوزاد 16 ص 📒تحقیق در مورد رمانتیسم 📒تحقیق در مورد رله و سكسيونر 35 ص 📒تحقیق در مورد رنسانس و سه انقلاب فکری 📒تحقیق در مورد رنگرزي بر روي پنبه 📒تحقیق در مورد رنگرزی 📒تحقیق در مورد روابط زوجين 17 ص 📒تحقیق در مورد روبیدیم 📒تحقیق در مورد روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام 📒تحقیق در مورد رودخانه ي ويستولا واقع در لهستان 11 ص 📒تحقیق در مورد روش اندازه‏گيري عصاره محلول در آب سرد در ادويه و چاشني 6ص